خرید آنلاین فایل(سلامت دهان)

سلامت دهان|50686897|xub50686897|
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با سلامت دهان

حجم فایل : 259.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا : آنچه پشت لبخند شماست. دهان يكي از اعضا چند وظيفه اي شامل سخن گفتن، خوردن، تشخيص مزه، بوسيدن و لبخند زدن مي باشد. داشتن دندان و لثه سالم كليد حفظ مي باشد.
علاوه بر بزرگسالان، كودكان هم بايد توجه ويژه اي به بهداشت دهان داشته باشند. در اين اسلايد در مورد آنچه پشت لبخند شماست ،آشنا مي شويم.
دندان ها، لثه، زبان و غدد بزاقي 1 دندان: كمك به هضم غذا سه كاركرد اصلي دهان شما، گاز گرفتن، جويدن و بلعيدن است كه در حقيقت دندان ها به همه اين اعمال كمك مي كنند. اغلب مردم 32 دندان دارند. دندان ها داراي دو قسمت اصلي مي باشند. تاج قسمتي است كه شما مي توانيد ببينيد. در صورتي كه ريشه زير لثه هاي شما پنهان مي باشد. هر دندان لايه هاي زيادي براي حفاظت از پوسيدگي و سوراخ شدن دارد. تاج از لايه سختي به نام مينا پوشيده شده است. پلاك مي تواند روي مينا تشكيل شود و باعث پوسيدگي و سوراخ شدگي شده و حساسيت به سرما ايجاد نمايد. 2 لثه: رنگ صورتي علامت سلامت است. شما به لثه خود زياد نمي انديشيد، اما آنها در نقش حياتي دارند. لثه سفت و با قوام و صورتي رنگ ، دندانها را سرجايشان نگه مي دارد. پلاك دنداني و رسوب روي دندانها باعث آسيب به لثه ها مي شود. اگر لثه قرمز باشد، تورم داشته باشد و به آساني خونريزي كند ممكن است دچارالتهاب و پيوره شده باشد. حتي اگر علائم خفيف باشد بايد درمان انجام شود. در صورت عدم درمان مي تواند باعث بيماري شديد لثه گردد. در اين حالت حتي مي تواند استخوان فك را گرفتار كند و باعث از دست رفتن برخي از دندانهاي شما گردد. 3 زبان: تشخيص مزه و تكلم زبان بافت عضلاني است كه از لايه مخاطي پوشيده شده است. برجستگي هاي كوچكي كه پاپيلا مي نامند، روي سطح بالائي زبان را پوشانيده و در ميان پاپيلا جوانه هاي چشايي قرار دارند. مناطق معيني از زبان همان طوري كه در شكل نشان داده شده است، مربوط به مزه هاي تلخي، ترشي، شوري و شيريني است. زبان به حركت غذا براي جويدن و بلعيدن و نيز صحبت كردن كمك مي كند. زبان نقش مهمي در دارد.ذرات غذا به سطح زبان شما مي چسبند و باعث ايجاد بوي بد دهان مي شوند. هنگام مسواك كردن دندانها بايد زبان نيز مسواك گردد. 4 غدد بزاقي: كمك به هضم غذا ، پيشگيري از پوسيدگي دندان
دهان داراي سه جفت غدد بزاقي و تعداد كمتري از غدد كوچك مي باشد. اين غدد، كار توليد و ترشح بزاق را بر عهده دارند كه نقش مهمي را در ايفا مي كند. بزاق باعث تسهيل در بلع و همچنين حاوي آنزيم مي باشد كه به هضم غذا كمك مي كند. ساير اعمال بزاق شامل پاك كردن دهان از غذا و جلوگيري از آسيب اسيد و خوراكي ها بر روي دندانها، از بين بردن ميكروارگانيسم هاي بيماري زا، جايگزيني عناصر معدني روي ميناي دندان و كم...مطالب دیگر:
🔑340-اندازه گیری بدون تخریب خرابیهای ناشی از یخ بندان در بتن🔑341-روش های مدی درگیر و غیر درگیر برای تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در حوزه فركانس🔑342-بررسی تجربی تاثیر آرماتورهای خمشی بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبك سازه ای🔑343-مدلسازی المان محدود رفتار غیر خطی جابجائیهای بزرگ سازه های بتنی با استفاده از المان های ایزوپارامتریك سه بعدی🔑344-تاثیر تابیدگی هسته برشی باز بر رفتارساختمانهای بلند بتنی تحت اثر نیروی جانبی🔑345-مدل سازی گسترش ترك در سدهای بتنی وزنی🔑346-اهمیت نقش ناپیوستگی های توده سنگ در سد بتنی قوسی سیمره🔑347-بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برای تعمیر سازه های بتنی در شرایط محیطی حاشیه خلیج فارس🔑348-مقایسه آئین نامه های ACI آمریكا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودكشهای بتنی در برابر زلزله🔑349-تعیین ضریب رفتار براساس ضریب شكل پذیری و اضافه مقاومت درسازه های بتن آرمه كابلی🔑350-پارامترهای موثر بر افزایش اتلاف انرژی دردیوارهای برشی بتن مسلح🔑351-تاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمركز اعضای قاب خمشی بتن مسلح🔑352-طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شكل با استفاده از الگوریتم ژنتیك🔑353-بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با دیوارهای برشی منقطع در ارتفاع🔑354-ارزیابی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار تجهیزات متكی برسازه های ضد انفجار🔑355-كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در بررسی تاثیر سطح مقطع آرماتورهابرظرفیت نهایی دال های دوطرفه بتن مسلح🔑356-مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملكرد🔑357-بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدار پیرامونی🔑358-تاثیر رفتار غیر خطی بتن بر روی رفتار تجهیزات متكی بر سازه هاتحت بار ضربه ای🔑359-مطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمان‌ها🔑360-تغیر شكل جانبی دیوار برشی كوتاه بتن آرمه ساخته شده از بتن با مقاومت زیاد🔑361-تاثیر مدل های سخت شدگی كششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشی🔑362-ارزیابی رفتاردینامیكی مخازن هوایی بتنی با پایه های قابی🔑363-ارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزله🔑364-بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی